Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Projesi

 • Hedef Grup

  15 -30 yaş arası gençler

 • Proje Ortakları & Destekçiler

    

   

 • Uygulama Dönemi

  2018

 • Proje Faaliyetleri

  Malatya, Antalya, Denizli, Şanlıurfa, Bursa, Ankara, Samsun’da bölge toplantıları düzenlenmiştir. Eylül 2018’ de Türkiye’ den 210 gençle Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi zirvesi Malatya’da düzenlemiştir.

  Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Projesinde 8 ay içerisinde toplam 7 bölge toplantısı gerçekleştirilmiş, bu toplantılara 8500 başvuru yapılmış, toplamda 210 genç ve gençlik çalışanı ile bir araya gelinmiştir.

 • Proje İlleri

  Malatya, Antalya, Denizli, Şanlıurfa, Bursa, Ankara, Samsun

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus + “KA347- Gençler ve Politika Yapıcılar Arasında Diyalog” Programı kapsamında 2017-2-TR01-KA347-047639 nolu proje ile desteklenen Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) tarafından yürütülen Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Projesi, gençlerin karar alma mekanizmaları ile diyalog kurmalarına yardımcı olmak, yerel yönetimlerde gençlere yönelik planlar hazırlanırken faaliyetlerde gençlerin fikirlerinin yer almasını sağlamak ve gençlerin politika yapıcılar ile diyalog halinde olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir.

Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi projesinin amacı Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde 210 gence stratejik plan süreci ve yerel yönetimlere gençlerin katılım araçları ile ilgili 3 günlük bir eğitim verilmesi ve bu eğitimin ardından gençler tarafından katılım için bir yol haritası çıkartılmasıdır.

Faaliyetlerimiz ile gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak, karar alma mekanizmaları ile diyalog kurmalarına yardımcı olmak, yerel yönetimlerde stratejik planlar hazırlanırken gençlere yönelik yapılması planlanan faaliyetlerde gençlerin fikirlerinin yer almasını sağlamak ve gençlerin politika yapıcılar ile diyalog halinde olmaları hedeflenmiştir. Ayrıca yerel yönetimlerde hazırlanması ve gerçekleştirilmesi zorunlu işlerin belli zaman aralığında yapılmasını ve hedeflerin tutturulmasını zorunlu kılan stratejik plan hazırlanırken gençlerin yerel yönetimlerden beklentileri doğrultusunda hazırlanmasına katkı sağlamayı hedeflenmiştir.       

Gençler ile yapılan toplantılar onların kendileri için ortak birer çalışma içerisinde olarak katılım gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Gençlerin bir araya gelerek ihtiyaçlarının ve yerel yönetimlerden beklentilerinin ne olduğuna karar vermiş, farklı ihtiyaçlara ortak çözümler aranmıştır. Bulundukları illerde gençlik politikaları oluşturarak karar vericilerle diyaloğa geçmelerine zemin hazırlanmış ve bunları yaparken yerel yönetimlere seslerini duyurmalarını sağlanmıştır.

Bu kapsamda Malatya, Antalya, Denizli, Şanlıurfa, Bursa, Ankara, Samsun’da bölge toplantıları düzenlenmiştir. Eylül 2018’ de Türkiye’ den 210 gençle Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi zirvesi Malatya’da düzenlemiştir.

Yapılan bölge toplantılarında gerçekleşen üç günlük çalıştaylarda gençler tarafından ortaya çıkarılan bölge raporları sadeleştirilerek tek bir ulusal rapor haline getirilmiştir. Ortaya çıkarılan bu bölge raporları hazırlanırken Gençlerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri, Yerel Yönetimlerin Gençlik Çalışmalarına Bakış Açısı, Gençlerin Karar Alma Mekanizmalarına Dahil Olma Süreci, Aktif Gençlik Katılımı gibi ana başlıklar değerlendirilmiş ve görüşler ortaya konulmuştu

Proje Etkinlikleri