SWOT Analizi

SWOT Analizi, bir projede ya da bir girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. Derneğimizin SWOT Analizi aşağıdaki gibidir.?

Güçlü Yönlerimiz

Ekibimiz tecrübeli ve ilgili konulara hakimdir.
Ekibimiz etkin kaynak üretebilmektedir.
Sosyal medyanın her mecrasında aktifiz.
Gönüllülerimizin çoğu deneyimlidir.

Kamu kurumları ile ortak çalışmalar konusunda deneyimlidir.
Ortaklık ağımız geniştir.

Zayıf Yönlerimiz

Hedef kitlemiz çalışma alanlarımız hakkında bilinçsizdir.
Bilgi işlem araçları ve kullanımı konusunda ekibimiz yetersizdir.
Üye aidatı toplama konusunda eksiklerimiz bulunmaktadır.

Fırsatlarımız

Çekirdek ekibimiz her zaman bir aradadır.
Projeler yürütebilme ihtimalimiz yüksektir.
Proje yazma potansiyeli olan bireyler tespit edilip bir araya getirildi.
Derneğimiz her geçen gün daha geniş bir kitleye ulaşmaktadır.

Tehditlerimiz

Her zaman herkese kapımızın açık olması dolayısıyla art niyetli insanların aramıza katılması ihtimali vardır.
Bilgi işlem sistemlerinden siber saldırıya uğrayabiliriz.