Hakkımızda

Misyon;

Gençlerin, kadınların, çocukların katılımcı ve hak temelli yaklaşım, gönüllülük ve insani yardım potansiyellerini performansa çevirecek projeler üretmek ve yenilikçi fikirleri projelendirerek uygulamak

Vizyon; 

sivil bir girişimci olarak toplumsal gelişme için yaratıcı ve inovatif fikirler ortaya koyan vizyoner bir sivil toplum kuruluşu olmak 

Künye

Derneğin Adı “Kentsel Gelişim Derneği” dir. Derneğin Merkezi Malatyadır.

2014 yılından beri faaliyetlerini sürdürmekte olan hedef aldığı genç ve yetişkin bireylerin ufkunu genişletmek, öz güvenlerini güçlendirmek, kişisel gelişimlerine destek olmak ve donanımlı hale gelmelerini sağlamak için sosyal imkânlar yaratmak ve özellikle Avrupa fırsatlarından faydalanmalarını sağlamak için çalışan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.

Gençlik hareketi odaklı olarak toplum bilinçlenmesine, eğitimine, Avrupalılık boyutunda toplum bilgilendirmesine, gençlerin ve gençlik çalışanlarının yenilikçi ve yaratıcı düşüncelerinden istifadeye, ulusal ve uluslararası toplum eğitimi projelerine destek vermeye ve bizzat bu projelerin hazırlanması içinde bulunmaya, dezavantajlı kesimi sosyal açıdan dâhil etmeye, insani yardım gönüllüğü oluşturmaya, aktif vatandaşlık bilincini oluşturmaya, okul-aile-öğrenci-eğitimci ayaklarını sosyal, kültürel ve eğitimle desteklemeye çalışan tüm çabaları yürütmek amacı ile kurulmuştur.

Kentsel Gelişim Derneği Malatya il genelinde gönüllülük esaslı çalışmalar, kamu kurum kuruluşları ile koordineli çalışmalar yapan ve özellikle Avrupa fırsatları, gençlik, kadın, hak temelli yaklaşımlar, demokrasi ve katılım konularında çalışmalar yapan proje yürüten ve Avrupa birliği konusunda tanıtımlar yapan bir dernektir. Yerel yönetim ve diğer kamu kurumları ile sürekli diyalog halinde olan yerelde ve ulusal alanda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ile yaptıkları çalışmalara destek veren bir dernektir. Dernek üyelerimiz farklı alanlarda proje yazma, uygulama, organize etme, raporlama, ağ kurma, gönüllü çalışmalar alanlarında tecrübe sahibi kişiler olup, özellikle sosyal ve kültürel alanda çalışmalar yaparak adından söz ettirmektedir. Gençler ile karar alma mekanizmalarının arasında diyalog sağlanması gençlerin katılımının desteklenmesi ve yeni faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır.