Sivil Toplum Örgütlerinde Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi

 • Hedef Grup

  Dernek Üyelermiz ve İl temsilcilerimiz 

 • Proje Ortakları & Destekçiler

 • Uygulama Dönemi

  Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu Eğitimi 21-22-23-24 Haziran 2019 / MALATYA

 • Proje Faaliyetleri

  Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu Eğitimi 

  Proje Hazırlama 

  Hibe Kaynağına Başvurma

 • Proje İlleri

  Malatya, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, Iğdır ve Hakkari

Çalışmamızın Ana amacı örgütümüzün diğer ilde ki temsilcilerinin daha etkin, hak temelli çalışma alanlarını daha iyi kavraya bilmeleri ve en önemlisi kurumsal ve kişisel kapasitesinin faydalı olacağı proje yazma eğitimi alarak hak temelli projelerin yaygınlaştırmasına ve örgütümüzün bilinirliğinin artması hedeflenmektedir.

Çalışmamız katılan temsilcilerimiz hepsinin genç olması ve hali hazırda gençlik haklarına yönelik ciddi çalışmalar yapmaktadırlar. Örgütümüz Gençlik Hakları özelinde kadın haklarına yönelik projeler de ürütmekte ve alanda faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda ki örgütümüzün hali hazırda diğer illerinde gönüllü olarak temsilcilik görevini üstlenen 30 dernek temsilcimize Hak temelli çalışmalar özelinde proje yazma eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Hem örgütümüzün kurumsal kapasitesinin geliştirmesi hem de temsilcilerimiz hak temelli çalışma deniyi mi kazandırılmış olacaktır.

Proje Etkinlikleri