KÜLTÜR VE SANATTA DİJİTAL GELECEĞİ BİRLİKTE TASARLAMAK

Projemiz kapsamında genel hedefimiz kültür ve sanat alanında dijital teknolojiler ile gelen gelenekten teknolojiye geçişin sivil tolum destekleri ile adaptasonunun sağlanmasıdır. Genel hedef çerçevesinde yerelimizde yapacağımız kurumsal kapasite eğitim, atölye çalışmaları, çalıştaylar ile yerel kültür ve sanat dinamiklerimizin belirlenmesi ve dijital teknolojilere nasıl adapte edileceğinin yol haritası çıkarılacaktır. Yerelimizde kültür ve sanat bileşenlerimizden gastronomi, müzik, resim ve fotoğraf üerine yoğunlaşılarak derneğimizin, proje ortaklarımızın kurumsal kapasiteleri arttırılacak ve yerelimizin kültür sanat dijitalleşme raporu çıkarılacaktır. Kültür ve sanat alanında gastronomi, fotoğraf, tescilli ürünler alanlarında yeni nesil dijital teknolojiler olan metaverse, NFT Teknolojisi, arttırılmış gerçeklik,sanat gerçeklik ile nasıl bir dijital kültür ve sanat geleceğinin bizi beklediği, gelecek projeksiyonun nasıl olacağı, bu süreçte sivil topluma düşen görevin ve kamusal sorumlulukların neler olduğu ve olması gerektiği, yerelimizin kültür ve sanat envanterinin dijital teknolojilere nasıl aktarılabileceği konularında çalışmalar yapılacaktır. Danışmanlık hizmeti ile kapasite geliştirme: Derneğimizin ve paydaşlarımızın kültür sanatta dijital teknolojiler eğitimi almasındaki maksat bu alanda faaliyetler yaparken daha kurumsal davranması ve böylece yönetim kapasitesini geliştirmesi, dijital yetkinliklerini geliştirmesi, insan kaynakaları yönetimi, organizasyon etkinlik kapasitesinin artması, ağ kapasitesinin artmasıdır. Kapasitemizin artmasını istediğimiz başlıkların kültür sanat ve dijitalteknolojiler ilişkisinin kurularak atölye çalışmaları, söyleşiler ve raporlama çalışmalarında da destek olacak şekilde danışmanlık hizmeti alınacaktır. Eğitim çalışmaları: Kültür ve Sanat Yönetimi alanında kültür ve sanat elçileri yetiştirilmesi amacıyla eğitim programları düzenlenecektir. Aşağıdaki eğitim başlıklarında programlar düzenlecektir. 1-Kültür ve sanat çeşitleri ve kültür endüstrileri 2-Kültür ve sanatı dijital/ sanal alanlara taşımak, 3-Kültür ve sanat aktörleri arasında arabuluculuk, ağ oluşturma ve fon arayışları; Atölye Çalışmaları: Projemiz kapsamında ele alınacak kültür ve sanat başlıklarında 3 farklı atölye çalışması yapılacaktır. Söyleşiler: Her atölye çalışması sonrası ilgili alanda kültür-sanat uzmanı ile söyleşi yapılacaktır. Envanter ve raporlama: Yerelimizdeki kültür ve sanat başlıklarına yönelik envanter araştırması, aktör araştırması yapılacak ve hangi aktör tarafından kültür ve sanat alanında hangi başlıklarda dijital çalışmaların yapılabileceğinin eylem planı çıkarılacaktır.