KARANTİNA - PANDEMİ SÜRECİNDE GENÇLİK HAKLARI BELGESELİ

  • KARANTİNA - PANDEMİ SÜRECİNDE GENÇLİK HAKLARI BELGESELİ

    Gençlerin Salgın süresince uğradıkları hak kayıplarının neler olduğu orta çıkartarak, yeni salgın durumlardın bu hak kayıplarını en aza indirmektir. Salgın süresince gençlerin özgürlükleri, yaşam alanları, hareketleri, eğitim ve öğretim hayatları, psikolojileri olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Yapacağımız çalışma gençlerin salgın boyunca hangi haklardan mahrum kaldığı ve haklara erişim için gençlerin ne tür yöntemler geliştirdiği bir belgesel film ile gösterilmeye çalışacaktır. Gösterilen hak kayıplarının yanında ise yeni salgın durumların bir gencin hak kayıpların en aza indirgenmesi için yapılacak olan çalışmalarda gösterilecektir. Çalışmamızda doğrudan Gençler ve aileleri, dolaylı olarak ise politika yapıcılar etkilenecektir. Politika yapıcıların, gençlerin haklara erişim için geliştirdikleri çözüm yollarını dikkate almaları için farkındalık oluşturulacaktır.

Gençlerin Salgın süresince uğradıkları hak kayıplarının neler olduğu orta çıkartarak, yeni salgın durumlardın bu hak kayıplarını en aza indirmektir. Salgın süresince gençlerin özgürlükleri, yaşam alanları, hareketleri, eğitim ve öğretim hayatları, psikolojileri olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Yapacağımız çalışma gençlerin salgın boyunca hangi haklardan mahrum kaldığı ve haklara erişim için gençlerin ne tür yöntemler geliştirdiği bir belgesel film ile gösterilmeye çalışacaktır. Gösterilen hak kayıplarının yanında ise yeni salgın durumların bir gencin hak kayıpların en aza indirgenmesi için yapılacak olan çalışmalarda gösterilecektir. Çalışmamızda doğrudan Gençler ve aileleri, dolaylı olarak ise politika yapıcılar etkilenecektir. Politika yapıcıların, gençlerin haklara erişim için geliştirdikleri çözüm yollarını dikkate almaları için farkındalık oluşturulacaktır.