İlk Adım AB

Projemizin genel amacı gençlere Avrupa hakkında bilgi edinme, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin gençlerin geleceği için sunduğu fırsatları keşfetme şansı vermektir. Gençlere Avrupa'ya seyahat imkanı sağlayarak;

*Avrupa birliğine aidiyet duygusunu geliştirmek,

*Avrupanın çeşitliliğini, kültürel mirasını, ve tarihini keşfetmelerini sağlamak,

*Avrupanın her yerinden farklı insanları tanıma, iletişim kurma, bağlantı kurma imkanı sağlamak,

* maddi imkanı kısıtlı gençlerin AB gençlik fırsatlarını tanıması ve yararlanmasını sağlamak

*Kendilerinden sonra diğer imkanı kısıtlı gençlerin onlara sunulan imkanlardan faydalanmasını sağlamak

*Çevre dostu seyahatin öneminin farkında olmalarını sağlamak projemizin alt hadefleridir.

Geleneksel Avrupa Kültürünün ülkemizde ve dünyada daha etkin tanıtılması, uluslararası arenada kültürel etkileşim sağlanarak donanımların kazanılması, avrupa kültüründe isim ve görünüm açısından önyargılı yaklaşımın kırılması amaçlanmaktadır. Genç neslin hem kendi Avrupa kültürünü hem de dünya Avrupa kültürünü özümsemesi için, geçmişin sunduğu imkanları sentezleyerek gençlerin ilgisini taze tutmak için gençlerin birliği ile bir öğretim yapılacaktır. Avrupa kültürü ve gelişen teknoloji. yakında tanımaları olanak sağlayacaktır. Kişisel becerilerinden cesaret ve özgüvenlerinin artması, çözüm odaklı yaklaşım, birlikte hareket etme, farklı etnik kökene sahip diğer kişilerle buluşma, empati yapma yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.