Hep Birlikte Pedal Çevirelim

Proje kapsamında gençlerle bisiklet sporu etkinliği gerçekleştirerek birlikte hareket etme, takım ruhu ile hareket etme, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında önleyici faaliyet olarak sporu sevdirerek yaşam tarzı haline getirme ve örnek genç modeli olmaları için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Hedef kitle ve ailelerine yönelik olarak il merkezi ve ilçeler dâhil 5 konferans düzenlenmiştir. Konferanslarda değerler eğitimi, madde bağımlılığı ve korunma yolları, milli birlik ve beraberlik, aile içi iletişim ve sporun gençler üzerindeki etkileri konularını kapsayan bilgilendirmeler yapılmıştır.

Bisiklet turları ve kamp faaliyeti ile gençlerin kaynaşması birlikte hareket etme ve sporu yaşam tarzı yapmaları sağlanmıştır. Kamp faaliyetinde konaklama yapılırken gençlere madde bağımlılığı ve korunma yolları hakkında bilgiler verilmiştir. Bisiklet turları gençlerin sosyal uyumu ve hayata yeni bir bakış açısı ile bakmaları farkındalık oluşturmuştur.

 Kamp yapılan ilçelerde diğer gençlerin ve ailelerin katılımıyla festival havasında gençlik kaynaşmaları gerçekleştirilmiştir.

Yapılan faaliyetler ile ilgili bir kamu spotu hazırlanmıştır. Projemiz kapsamında gençlerimizi daha iyi anlaya bilmek ve onları gençlik çalışmalarına dahil ederek yaygın eğitim metotlarının tanınması ve kullanılması eğitimi yapılmıştır. Gençlerimiz ile birlikte köy okullarına kütüphaneler kurulmuştur.

Proje Etkinlikleri