Gençlik Haklarının Tanınması

Hem dernek web sitemizin oluşturulması hemde gençlik hakların tanınması yönelik bir web sitesinin kurulması gençlik alanında çalışan gençler ve gençlik örgütlernin faydalanması sağlanacaktır.

Bugüne kadar Türkiye'de gençlik çalışmalarının ve politikalarının gelişimi konusunda sivil yapıların katkısı çok sınırlı düzeyde olmuştur. Kentsel gelişim derneği ise gençlik politikalarının oluşum süreçlerine gençlik örgütlerinin aktif katılımını sağlamak üzere  yola çıkmıştır.

Projemiz kapsamında dernek adına kurulması planlanan web sitesi ile gençlerin özellikle kamu da ki hakları neler olduğu, bu hakları nasıl kullanacağı ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır.

 Bu Bağlamda özellikle gençlerin yerel yönetimde ki haklarının neler olduğu ve bu haklara nasıl ulaşa bilecekleri ilgili detaylar yazılacaktır. Derneğimize üye olan veya olmayan Gençler, gençlik örgütlerinin, öğrenci topluluklarının  kapasitesini geliştirmeye yardımcı olarak bir ağ oluşturulmak hedeflenecektir.