Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılım Haklarının İncelenmesi

Gençler, yerel ve bölgesel düzeyde kendilerini etkileyen kararlar alınırken gerçek bir söz hakkına sahiptirler ve bu fırsata sahip olmalıdırlar. Ayrıca, her türlü etkinlikte ve eylemde yer almak için desteklenmeli ve alan sağlanmalıdır. Tabi ki, hak sahibi olmak, onu kullanmak için bilgiye, fırsata ve desteğe sahip olmadığı sürece bir işe yaramaz. Bu nedenle, hedef kitleye Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin gençlere hangi desteğin ne şekilde sağlanması gerektiği konusunda bilgilendirmek gerekmektedir.

Gençlerin katılmalarına olanak sağlamak, onlara sadece söz sahibi olmaları için yardımcı olmaktan ibaret değildir. Bu aynı zamanda, toplum yaşamında yer almaları ve katılımları ile ilgili fırsatları ve güçlükleri deneyimlemelerini desteklemekle de ilgilidir. Katılımın gerçek ve anlamlı olması için gençlerin olduğu kadar yerel ve bölgesel yönetimler başta olmak üzere diğer herkesin güçlü ve devamlı adanmışlığı gereklidir. Gençlik katılımını yaygınlaştırmak için yapılan her şeyde, gençlerin çeşitlilik gösteren ihtiyaçları, koşulları, hayalleri ve umutları dikkate alınmalıdır ve aynı zamanda biraz da eğlence içermelidir. Bu kapsamda Yerel yönetimler, yerelde halkın ve gençlerin ortak ihtiyaçlarını karşılayan kurumlardır. Yerel yönetimler, yerelde halkın ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımını sağlayabilmesi bakımından demokrasi ile ilişkilendirilmektedir. Bu bakımdan, demokratik yerel yönetimlerin varlığı, yerel katılım yollarının her kesime açık olmasına bağlıdır.

Bu çerçevede proje kapsamında; yerel yönetimlerin özelikle gençlik hakları kapsamında demokratikleşmesi sürecinde yerel katılım yollarının tüm boyutları ile incelenmiş ve yerel katılımın demokrasi açısından öneminin ortaya koyulmuştur.

Bu kapsamda Bosna Hersek’te Gençlik haklarına yönelik çalışma yapan kurum ve kuruluşlara çalışma ziyareti düzenlenmiştir.

1) 14.01.2019 Bosna Hersek'in Başkenti Saraybosna'ya Çalışma ziyareti

2) 15.01.2019 Grad Sarajevo/ City of Sarajevo (Saraybosna Belediyesi)

Görüşülen Kişiler ; Elvir Nisic, BA Grad Sarajevo Beldiye Başkan v. , Azra Kurtagic Yerel Yönetimler İdaresi ve Kalkınma Dairesi Başkanı ,

3) TİKA Saraybosna Koordinatörlüğü Ziyareti Tika Saraybosna Başkanı Ömer Faruk Alımcı

4) 15.01.2019 Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina Ziyareti

Görüşülen Kişiler ;

Mr. Senad Hašic, Federal ministry of culture and sport, dealing with youth politics, responsible also for youth informing.

Mr. Adnan Husic, Ministry of civil affairs of B&H, Assistant Minister in the Department of Education.

Mrs. Aida Duric, Ministry of civil affairs of B&H, Department of Education, Head of the Sector for European Integration and International Cooperation.

Mr. Jasmin Jašarevic, he run the youth organisation in Brcko Distrikt, PRONI Center for youth development, which is also contact point for the program Erasmus + Youth in Bosnia and Herzegovina. (info@proni.ba)

Mr. Suad Muhibic , Director of the National Erasmus + Office here in Bosnia and Herzegovina.

5) 16.01.2019 Mladı volonterı youth volunteers Görüşülen kişi ; Adnan Meva

6) 16.01.2019 Instıtut Za Razvoj Mladıh Kult - Görüşülen kişler Jasmın Bešıc , Mirela Geko,  Katarina Vuckovic

7) 17.01.2019 Vijece mladih Opcine Novo Sarajevo Gençlik Konseyi Derneği çalışma ziyareti yapılmıştır. Görüşülen kişi Director Zorica Milicevic

8) 17.01.2019 Sos Kınderdorf Internatıonal, Predstavnıstvo U Sarajevu Görüşelen Kişi ; Alica Skikic, Emrisela Ema Delic

9) 18.01.2019 Instıtut Yunus Emre Mehmet Akif YAMAN , Saraybosna Müdürü

10) 18.01.2019 T.C. Dışişleri Bakanlığı Saraybosna Büyükelçiliği - Haldun Koç – Büyükelçi görüşmeler yapılmıştır

 Gençlerin katılımı konusunda neler yapıldığı incelenerek kendi bölgemizde ki gençlik hakları konusunda bir analiz yapılarak bir rapor hazırlanmış raporumuz sivil düşüne programına eletilmiştir.

Bu incelemelerde Gençlik Hakları alanında Sosyal uyum, politika oluşturma, Gençlerin katılımı, insan hakları, demokratik yurttaşlık ve kent hakları konuları incelmiştir.

Proje Etkinlikleri