Genç Danışma Kurulu Projesi

Gençlerin Karar Alma Süreçlerine Aktif Katılımı, Yerel Yönetimler Alanında Bilgilendirilmeleri Ve Yerel Yönetimlerin Projelerine Nasıl Dahil Olacaklarını Öğrenmelerini Sağlamak Ve Belediyelerin Nasıl Politikalar Geliştirebileceğini Ve Bunu Da Gençlerin Katılımıyla Nasıl Yapabileceğini Göstermek, Gençlerin Demokratik Hayata Katılımını Teşvik Etmek Ve Gençleri Karar Alıcılar İle Ortak Bir Zeminde Buluşturmak, Amaçlanmaktadır.