Genç Bağış Elçileri Projesi

 • Hedef Grup

  15 -30 yaş arası gençler

 • Proje Ortakları & Destekçiler

 • Uygulama Dönemi

  2019

 • Proje İlleri

  Ankara

  Fransa

  Malatya

 • Proje Faaliyetleri

  Proje Lansmanı, Katılımcı Beklentileri,  Katkıları                             

  Türkiye'de Organ bağışı ve Organ Bağışı Hakkında genel bilgilendirme                              

  Organ Bağışı ve Sağlık                                  

  Türkiye’de Organ bağışı konusundaki bürokratik ve hukuksal boyut ve kamu çalışmaları

   Organ bağışı ve dinler(değerler) arasında ilişki nedir?                                 

  Organ bağışı konusunda Medya kullanımı?                          

   Gençler organ bağışına gönüllü olarak nasıl dâhil olabilir?  

  Gençlerin organ bağışına dahil edilmesi konusunda Strateji Geliştirme ve kampanya oluşturma                            

  Organ Nakli Olan Hastalar, Hasta Yakınları ve Hekimleri ile Söyleşi                                  

  Erasmus+ programı fırsatları Europass CV, Europass Dil Pasaportu ve Youthpass  

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + "KA347- Yapılandırılmış Diyalog Programı kapsamında finanse edilen yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü, Türkiye Organ Nakli Vakfı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay’ı Malatya Şubesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu GENÇKONFED ve France Adot67 ile ortak yürütülecek “Genç Bağış Elçileri” projesi ile gençlerin organ bağışı konusunda bilinçlenmesi sağlanacak.

Bu proje ile gençlerin organ bağışı hakkında farkındalığını, bilgi düzeylerini arttırmak ve karar alma süreçlerine aktif katılımına katkı sağlamak amaçlanıyor. Bu kapsamda Organ Bağışında Gönüllülük, dini değerler, kitle iletişim araçları, sağlık, hukuki alanlarında 3’er günlük eğitimler verilerek “Genç Bağış Elçileri” oluşturulacaktır. Genç Bağış Elçilerinin aldıkları eğitimleri kendi bölgelerinde yaygınlaştırarak organ bağışının gençler tarafından benimsenmesinde etkin rol oynaması hedefleniyor.

Uluslararası Katılımcılarla Zirve Toplantısı Malatya’da yapılacak

Proje kapsamında 2 ayrı bölge toplantısı, yurt dışı çalışma ziyareti ve zirve yapılacak, her toplantıya 30 genç dâhil edilecektir. “Organ Bağışında Fransa Modeli” incelenecek ve ulus ötesi toplantı gerçekleştirilecektir. Ulus ötesi toplantıda Fransa’da organ bağışının aşamaları, teknik bilgileri, yapılan gönüllü çalışmalar, hukuki dayanaklar, kamu çalışmaları konusunda 4 günlük bir çalışma programı da düzenlenecektir.

Yurt dışında edinen bilgiler, Malatya’da gerçekleşecek olan Genç Bağışçılar Zirvesinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Proje katılmak isteyen gençler, KEGED’in sosyal medya hesapları ve proje ortaklarının web sayfaları ile sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak başvuru formunu doldurarak proje dahil olabilecekler.

Proje Etkinlikleri