GENEL KURUL İLANI

DİĞER HABERLER

GENEL KURUL İLANI

·   Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 10/10/2023 tarihinde, saat: 14:00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın18/10/2023 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin web sitesinden ve yazılı bildirim yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

·       Gündem:

·       1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

·       2) Başkanın açılış konuşması

·       3) Divan heyetinin seçilmesi

·       4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

·       5) Yönetim Kurulunun İbrası

·       6) Dernek Organlarının Seçilmesi

·       7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

·       8) Kapanış